top of page

ajuntament

Ayuntaminto de Palanques

L'Ajuntament de Palanques s'alça a 670 metres d'altitud, al vessant esquerre de la vall del Bergantes i al migdia d'una suau elevació anomenada “El Romeral”. Compte amb una superfície de 14,3 km² i uns 30 habitants.
La Casa Consistorial de l'Ajuntament de Palanques es troba al centre del nucli urbà, concretament a la plaça de l'Ajuntament. L'edifici és un casalot construït al segle XIX, però amb restes d'elements del segle XVII i amb una inscripció del 1789.
Aquest edifici es caracteritza pel seu singular porxat, els porxos del qual estan solucionats per dos grans arcs de mig punt, sobre els quals estan instal·lats les dependències de l'Ajuntament de Palanques. 

bottom of page